Garden Helsinki -hankkeen suunnittelualuevaraushakemus oli Helsingin kaupunginhallituksen käsiteltävänä 27.6.2015. Hallitus päätti hyväksyä hakemuksen.
Hankkeen käynnistäjä ja sitä vuodesta 2008 lähtien edistänyt yhteisö on jääkiekkoseura Helsingin IFK:n taustayhtiö Oy HIFK-Hockey Ab.

Hankkeen vaiheet

2008

Suunnittelu alkaa
– Helsingin IFK käynnisti selvitystyön toimintaympäristönsä kehittämisestä vuonna 2008 ja sen seurauksena aloitti Garden Helsinki -hankkeen suunnittelun ja valmistelun.

Kevät 2010

– Garden-konseptin suunnittelu vietiin arkkitehti-, kustannuslaskenta- ja rahoitusmallitasolle.

Syksy 2010

– Ensimmäiset esitykset Helsingin kaupungin virkamiesjohdolle.

2011–2012

– Garden-konseptin kehitystyötä ja esittelyjä. Yhteistyötä Helsingin kaupungin eri virastojen kanssa. Projektia koordinoiva GSP Group ja sitä suunnitteleva PES Arkkitehdit mukaan hankkeeseen.

2013–2014

– Helsingin kaupunki muodostaa näkemyksensä Eläintarhan alueen käytöstä ja kehittämisestä.

Kevät 2014

– Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta päätti Eläintarhan alueen suunnitteluperiaatteista.

– Töölössä sijaitsevaa Mäntymäen tonttia koskeva suunnitteluvaraushakemus jätettiin Helsingin kaupungin kiinteistövirastolle toukokuussa 2014.

Talvi 2015

– Kiinteistövirasto teki puoltavan esityksen kiinteistölautakunnalle Gardenin suunnitteluvarauksesta.

– Kiinteistölautakunta päätti äänestyksessä hyväksyä Mäntymäen tonttia koskevan suunnitteluvaraushakemuksen kokouksessaan 5.2.2015.

Kesä 2016

– Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi suunnittelualuevarauksen Garden Helsinki -hankkeelle Nordenskiöldinkadun varrelle.

– Arkkitehtikutsukilpailu käynnistettiin lokakuussa. Kilpailussa haetaan ideoita Gardenin rakennusten sijoitteluun, massoitteluun ja arkkitehtuuriin.

Talvi 2017

– Arkkitehtikutsukilpailun voittajaksi valittiin Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy, joka liittyy osaksi hankkeen suunnittelutiimiä.

2018

– Hanke eteni asemakaavavaiheeseen.