Mikä on Helsinki Garden?

– Garden on Helsingin Töölöön yksityisellä rahoituksella toteutettavaksi suunniteltu kiinteistökehityshanke. Gardeniin on suunniteltu monenlaisia ympärivuotisesti paikallisia asukkaita palvelevia toimintoja, joista keskeisin on maan alle rakennettava huippumoderni tapahtuma-areena. Kokonaisuutta suunnitellaan rakennettavaksi tapahtuma-areenan yhteyteen ja palveluihin kuuluvat mm. hotelli, ravintoloita, kuntoilukeskus, majoitustilaa ja ruokakauppa.

Tuleeko Gardenista pelkkä jäähalli?

– Ei tule. Gardeniin suunniteltu tapahtuma-areena palvelisi taiteista ja urheilusta kiinnostuneita ihmisiä ympäri vuoden. Areenassa järjestettäisiin konsertteja ja muita kulttuuritapahtumia sekä jääkiekko-otteluita ja muita urheilutapahtumia.

Mihin Garden rakennettaisiin?

– Gardenia suunnitellaan yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa rakennettavaksi Töölöön. Kaupunginhallitus päätti 27.6.2016 tehdä hankkeelle suunnittelualuevarauksen Nordenskiöldinkadun varrelta. Suuri osa Gardenin tiloista suunnitellaan rakennettavaksi maan alle.

Miksi tälle tontille pitäisi rakentaa juuri Garden?

– Alue on yleiskaavassa varattu tapahtumille, liikunnalle ja urheilulle. Garden on nykyajan tarpeet täyttävä kokonaiskonsepti, joka täyttää edellä mainitut vaatimukset siten, että hankkeen rahoitus voidaan toteuttaa ilman yhteiskunnan tukea.

Miksi Garden rakennettaisiin Helsingin keskustaan?

– 2000-luvulla ympäri maailmaa toteutetut tapahtuma-areenat on lähes poikkeuksetta rakennettu kaupunkien keskustaan. Palvelut sijoitetaan sinne, missä ihmiset asuvat, työskentelevät ja liikkuvat vapaa-aikanaan. Samasta syystä teatterit, ooppera ja museot sijoitetaan keskustaan.

Minkä näköisiä Gardenin maanpäällisistä osista tulisi?

– Suunnittelun edetessä julkistetaan lisää tietoa hankkeen arkkitehtuurista. Syksyllä 2016 järjestetyn arkkitehtikutsukilpailun voitti Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy, joka liittyy osaksi Garden Helsinki -hankkeen suunnittelutiimiä. Arkkitehtikutsukilpailussa etsittiin ideoita ja ratkaisuja hankkeen rakennusten sijaintiin, ulkonäköön ja massoitteluun maisemalliset arvot huomioon ottaen.

Kuinka suuri tapahtuma-areenasta tulee?

– Urheilutapahtumissa katsomossa olisi noin 10 500 paikkaa. Aitioita areenaan tulisi yli sata. Areenasta suunnitellaan ns. one-bowlia, eli aitiokerrokset sijoitettaisiin katsomorakenteiden yläpuolelle. Yksi keskeisistä asioista Gardenin tapahtuma-areenan toiminnallisuudessa on muunneltavuus. Garden mukautuu joustavasti erikokoisiin kulttuuritapahtumiin.

Mikä on hankkeen aikataulu?

– Kaupunginhallitus teki kesäkuussa 2016 suunnittelualuevarauksen Garden Helsinki -hankkeelle. Eläintarhan alueen kaavoitus käynnistyi vuonna 2014 ja sen valmistuttua rakennuslupaa voi hakea. Rakennustyöt kestävät arviolta 2–2,5 vuotta rakennusluvan saamisesta.

Kuka on Garden-hankkeen takana?

– Hankkeen käynnistäjä on kotimaisessa jääkiekon pääsarjassa ja kansainvälisessä CHL-liigassa kilpaileva Helsingin IFK, joka on vuodesta 1897 lähtien Helsingin keskustassa toiminut urheiluseura. HIFK:n jääkiekkojoukkueen taustayhtiö on Oy HIFK-Hockey Ab. Gardenin rahoittajat ovat vakavaraisia suomalaisia kiinteistösijoittamista harjoittavia instituutioita.

Otetaanko ekologiset arvot huomioon hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa?

– Ekologisuus on Gardenin suunnittelun keskeinen lähtökohta. Siihen liittyy oleellisesti sijainti jo olemassa olevien ja kehittyvien joukkoliikenteen linjojen risteyskohtaan. Garden-hanke tavoittelee kahta ekologisuutta luokittelevaa kansainvälistä sertifikaattia (LEED ja BREEAM). Lisätietoa hankkeen ekologisuudesta löydät täältä.

Miten Garden-hanke hyödyttää yhteiskuntaa?

– Huippumoderni Helsinki Garden palvelee laajalti kulttuurista ja urheilusta kiinnostuneita ihmisiä. Hankkeen taloudelliset vaikutukset yhteiskunnalle ovat seuraavat:

Rakennusaikana 2800 henkilötyövuotta
Toiminnan aikana 700 työpaikkaa
Verotulot rakennusaikana, kaupunki 21 miljoonaa euroa
Verotulot rakennusaikana, valtio 13 miljoonaa euroa
Verotulot toiminnan aikana, kaupunki 9 miljoonaa euroa vuodessa
Verotulot toiminnan aikana, valtio 44 miljoonaa euroa vuodessa
Lisäisikö Garden autoilua Töölön alueella?

– Ei, päinvastoin. Garden suunnitellaan julkisen liikenteen varaan. Asuntojen, päivittäistavarakauppojen, ympärillä olevien työpaikkojen ja osin myös tapahtumien pysäköintitarpeet tulee kuitenkin huomioida suunnittelussa.

Mitä haittoja Gardenin rakennustöistä aiheutuisi lähiympäristölle?

– Haitat ovat lyhytaikaisia ja ne pyritään oikean suunnittelun ja nykyaikaisen teknologian avulla pitämään mahdollisimman pieninä. Nykytekniikan ansiosta esimerkiksi kalliolouhinnasta aiheutuu merkittävästi vähemmän haittaa lähiympäristölle kuin aiemmin. Suuria louhintaurakoita on pystytty suorittamaan aivan Helsingin ydinkeskustassakin, esimerkiksi Kampin kauppakeskuksen rakennustyömaalla.

Mitä hyötyjä Garden tuottaa lähiympäristölleen?

– Töölön palvelut kehittyisivät Gardenin myötä merkittävästi. Paikallinen kulttuuritarjonta lisääntyisi ja monipuolistuisi. Gardeniin suunniteltu ruokakauppa palvelisi töölöläisiä ympäri vuoden. Myös alueen ravintolatarjonta lisääntyisi ja monipuolistuisi. Garden parantaisi myös naapurustossa sijaitsevien Olympiastadionin ja Sonera Stadiumin mahdollisuuksia palvella omia asiakkaitaan ja toisi Töölöön lisää työpaikkoja.