Gardenille merkittävä sopimus: Scandic vahvistaa asemaansa Helsingissä kahdella uudella hotellilla

Scandic on allekirjoittanut pitkäaikaisen vuokrasopimuksen Garden Helsinki -hankkeen kehitysyhtiön Projekti GH Oy:n kanssa kahdesta yhteensä 457-huoneisesta hotellista ainutlaatuisen monitoimiareenan yhteyteen Helsingissä. Sopimus sisältää 232-huoneisen Scandic Go -hotellin sekä 227-huoneisen Scandic-hotellin.
Hotellien tavoitellaan avautuvan vuonna 2027. Uudet hotellit tuodaan yhdelle Scandicin avainmarkkinalle, jolle nähdään pitkällä aikavälillä kasvavaa kysyntää yritys- ja vapaa-ajan matkaajien keskuudessa.

Kahden hotellin avaamisella Scandicista tulee Suomen suurimman kaupunkikehityshankkeen Garden Helsingin hotellioperaattori yksinoikeudella, vain kahden kilometrin päähän Helsingin ydinkeskustasta. Gardenista tulee ainutlaatuinen monitoimitapahtuma-alue, jossa on viihde-, ravintola- ja toimistotiloja sekä huoneistoja. Kaupunkikeskustan läheisyys ja ympäristön lukuisat vetovoimatekijät luovat kasvavaa kysyntää sekä yritys- että vapaa-ajanmatkaajien hotelliyöpymisille vuoden ympäri.

– Meillä on Scandicissa kasvustrategia ja jatkamme asemamme vahvistamista tärkeillä avainalueilla, joilla näemme suurta potentiaalia. Helsingin matkailun- ja tapahtumien
toimintaohjelman mukaisesti Helsinkiin odotetaan ylittävän 5 miljoonaa hotelliyötä vuodesta 2026. Näiden kahden hotellin tuominen on tärkeä merkkipaalu kasvustrategiassamme.
On myös jännittävää esitellä Suomen markkinoille ensimmäinen Scandic Go -hotelli, Scandicin tuotemerkki nopeasti kasvavalla economy-segmentillä, kertoo Scandic Hotels Groupin President & CEO Jens Mathiesen, .

Gardeniin tulee monitoimiareena maailmanluokan kotimaisille ja kansainvälisille tapahtumille. Hotellit ovat osa Gardenia sijaiten samassa rakennuksessa. Scandic Go tarjoaa tilallisesti tehokkaita, fiksuja majoitusratkaisuja hyvään hintaan. Scandic-hotelli puolestaan tarjoaa pääosin kahden hengen huoneita, perhehuoneita ja kokoustiloja jopa 250 hengen tilaisuuksiin sekä houkuttelevan ravintola- ja baarialueen.

– Odotan innolla Scandic- ja Scandic Go -hotellien avaamista Gardeniin yhdessä Projekti GH Oy:n ja Suomen Scandic-tiimin kanssa. Hotellit ovat tärkeä lisä Töölön alueelle sekä uudelle tapahtuma-areenalle. Gardenin hotellioperaattorina Scandic tarjoaa kaksi hotellia, yhteensä 457 huonetta yhden katon alla, riippumatta etsivätkö vieraamme täyden palvelun hotellikokemusta vai haluavatko he keskittyä kaupunkiin tutustumiseen tai osallistua areenan tapahtumiin, kertoo Scandic Hotels Oy:n maajohtaja Laura Tarkka.

Uudet hotellit tulevat olemaan pohjoismaisella ympäristömerkillä, Joutsenmerkillä, sertifioituja. Kiinteistönomistaja tulee panostamaan rakentamisessa kestävään kehitykseen ja kiinteistöt sertifioidaan kansainvälisesti tunnustetuilla sertifiointijärjestelmillä LEED tai BREEAM.

– Garden Helsingin visio on tarjota ylivertainen asiakaskokemus. Scandic tuo projektiin tapahtuma- ja matkailualan osaamista sekä nykypäivän asiakkaan ymmärrystä.
Haluan kiittää Scandicin ja Finescon tiimejä heidän tuestaan ja yhteistyöstä prosessin aikana, kertoo Projekti GH Oy:n hallituksen puheenjohtaja Timo Everi.

Tapahtuma-areena Garden Helsinki etenee päätöksentekoon

Garden Helsingin aluevarauksen jatkoa esitetään Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle 13.6.2023. Lopullisen päätöksen varauksen jatkamisesta tekee Helsingin kaupunginhallitus. Kaupungin pyrkimyksenä on löytää yhteistyössä varauksensaajan kanssa vuoden 2023 aikana taloudellisesti toteuttamiskelpoinen ratkaisu niin, että Taka-Töölön hankealueen ulkopuolelta myytävän asuinrakennusoikeuden määrä voidaan minimoida.

Taka-Töölöön Helsingin jäähallin, Bolt Arenan ja Helsingin olympiastadionin läheisyyteen suunniteltu Garden Helsinki on kokonaisuus, johon kuuluvat maanalainen areena ja pysäköintihalli, maanpäällisiä tiloja hotelleille, toimistoille, ravintoloille, liikunnalle ja kulttuurille sekä muulle liiketoiminnalle ja asunnoille.

Pääareenan katsojakapasiteetti on konserteissa 19 000 ja jääkiekossa 15 000. Hankkeen laajuus on 175 000 kerrosneliötä, ja tästä asuntorakentamisen osuus on noin 15 000 kerrosneliötä.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle esitetään nyt varauksen jatkamista Projekti GH Oy:lle monitoimiareenan ja siihen liittyvien toimitilojen ja asuntojen jatkosuunnittelua ja toteutusta varten. Varauspäätös olisi voimassa vuoden 2025 loppuun saakka.

”Kaupungin strategisena tavoitteena on parantaa Helsingin kilpailuasemaa kulttuurin, urheilun ja muiden suurtapahtumien isäntäkaupunkina. Viime aikoina Helsinki on menettänyt kilpailukykyään tapahtumatuotannoissa, ja uusi areena parantaisi asemaamme merkittävästi”, kertoo toimialajohtaja Ville Lehmuskoski Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta.

Areenakokonaisuuden lisäksi hankkeeseen sisältyy tällä hetkellä kaupungin omistuksessa oleva Helsingin jäähalli. Se on tarkoitus Garden Helsinki -hankkeen toimesta peruskorjata ja muokata laajoiksi kulttuuri- ja liikuntatiloiksi sekä palloilu- ja tapahtuma-areenaksi, jonka katsojakapasiteetti on tapahtumasta riippuen jopa 4 900 katsojaa. Helsingissä on nyt pula sekä liikuntatiloista että tämän kokoluokan tapahtumapaikoista.

”Pandemian pari vuotta, Ukrainan kriisi sekä rakentamisen kustannusten ja korkojen nousu ovat olleet verrattain raskaita kaikille. Myös Garden-projektille. Helsingin kaupungin kanssa on koko ajan käyty avointa ja rakentavaa keskustelua. Tästä on hyvä mennä eteenpäin”, sanoo hankeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Everi.

Osapuolten tavoitteena on vuoden 2023 aikana löytää kokonaisratkaisu, joka mahdollistaa hankkeen suunnittelun edistämisen rakennuslupavaiheeseen ja hankkeen toteutumisen. Kokonaisuuteen aiemmin liittyneiden Taka-Töölön hankealueen ulkopuolisten asuntotonttien määrä pyritään minimoimaan. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi hankealueen tonttien hinnoittelun uudelleen arviointia ja kaupungin osallistumista hankkeen rakennuslupavaiheen rahoittamiseen.

Projektiyhtiön mukaan Taka-Töölön hankealueen kokonaisinvestointi on noin 640 miljoonaa euroa. Hankkeen rakentaminen on mahdollista aloittaa syksyllä 2024 ja rakentamisaika on neljä vuotta.

Hankkeen toteuttamisen mahdollistava asemakaava on lainvoimainen.

Garden-hankkeen asemakaava on tullut voimaan

Helsingin Kaupunginvaltuuston 12.2.2020 hyväksymä Garden Helsinki -hankkeelle varattua tonttia koskeva asemakaavan muutos on tullut voimaan.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin, mutta Helsingin hallinto-oikeus on päätöksellään 14.1.2021 hylännyt valituksen eikä korkeimmasta hallinto-oikeudesta ole haettu valituslupaa, joten Helsingin kaupunginvaltuuston 12.2.2020 tekemä päätös jää voimaan.

Kaavakuulutuksen löydät tästä linkistä.

Museovirasto ei hae valituslupaa Helsinki Garden -päätökseen 

Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt Museoviraston valituksen Helsinki Garden -asemakaavasta. Museovirasto kyseenalaisti valituksessaan Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksen erityisesti tavoitellun rakentamisen mittakaavan osalta. Museovirasto ei hae valituslupaa Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen.

Helsinki Gardenin paikka on sinänsä rakennettavissa. Rakentamalla on myös mahdollista kehittää olevan ympäristön laatua. Asemakaavaratkaisun vahvuuksiin kuuluu 1966 valmistuneen ikonisen Helsingin jäähallin suojelu, uudistaminen ja kehittäminen urheilun ja vapaa-ajan tarpeisiin. 

Uudisrakennushanketta on jo kehitetty eteenpäin valituksen käsittelyn aikana. Suunnitelmien nyt tiedossa oleva versio on Museoviraston arvion mukaan aiempia parempi, ja virasto on valmis osallistumaan hankkeen kehittämiseen niiden osoittamaan suuntaan. Yhteistyö on jo alkanut. 

Museovirasto katsoo, että Helsinki Gardenin alue on syytä rakentaa urheilu- ja tapahtumatoiminnan käyttöön tavoilla, jotka tukevat ja tuovat synergiaa koko Töölönlahden ja Nordenskiöldinkadun väliselle alueelle, Eläintarhan puistoalue mukaan lukien. 

Garden-hankkeen vetäjä Timo Everi kiittää Museovirastoa sujuvasta yhteistyöstä sekä projektin että valitusprosessin aikana. Museovirasto on instituutio, jonka tehtäviin kaupunkikuvan muutosten vaikutusten arviointi kuuluu.

– Museovirastolla on merkittävä asema kulttuuriperinnön vaalijana ja on erittäin tärkeätä, että näitä asioita tarkastellaan huolellisesti, Everi sanoo.

 Helsingin hallinto-oikeuden päätös: https://oikeus.fi/hallintooikeudet/helsinginhallinto-oikeus/fi/index/tiedotteet/2021/01/helsinkigarden-asemakaavaeiolelainvastainen.html  

Lähde: Museoviraston tiedote 18.1.2021

Elmu ry ja Garden Helsinki -hanke esisopimukseen yhteistyöstä

Elmu ry, on sopinut mittavasta yhteistyöstä Töölöön tulevan Helsinki Gardenin kanssa. Elmu ry ja Gardenin kehitysyhtiö ovat solmineet aiesopimuksen tulevasta yhteistyöstä. Gardeniin on suunniteltu mm. kaksi tapahtuma-areenaa aitioineen, liikuntatiloja, asuntoja, kauppoja, ravintoloita, kaksi hotellia, toimistoja ja muita liiketiloja.

Yhteistyö Elmu ry:n kanssa käsittää aiesopimuksen mukaan edullisia treenikämppiä ja monipuolisia muunneltavia esiintymisareenoita. Bändien treenitoiminnan harjoittamiseen varataan tilaa n.400–600 neliömetriä, ja Elmu ry:n tapahtumatoiminnan eli elävän musiikin ja toiminnan tarpeisiin rakennetaan Gardeniin venue-tiloja.

”Elmu on Suomen merkittävin elävän musiikin yhdistys. Se, että Elmu tulee vahvaksi osaksi Garden-kokonaisuutta antaa oman pienen viestinsä Gardenin monipuolisuudesta ja merkityksestä Stadin tapahtuma- ja nuorisokulttuurille”, kertoo Timo Everi, Gardenin tapahtumatiloja hallinnoivan Nordarenas Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Sopimus on merkittävä myös isompien esiintymispaikkojen puutteessa elävälle Helsingille, kuin myös treenikämppiä etsiville aloitteleville nuorille artisteille ja orkestereille. Elmu ry jatkaa yli 40 vuotta jatkunutta perinnettään tarjota pääkaupunkiseudulla asuville ihmisille elävää musiikkia ja toimivia treenitiloja. Yhdistys pitää vanhan toimintamuotonsa entisellään tarjoamalla musiikkikulttuuria sen kaikissa eri osamuodoissaan.

”Tarve elävälle musiikille on palavampi kuin koskaan. Elmu on ollut mukana monessa jutussa jo pitkään ja nyt on jälleen aika uudelle! Maailma muuttuu, miksei muuttua mukana? Elmu on jo vuodesta 2009 etsinyt Helsinkiin keikkatilaa, joka tarjoaisi 3000 henkilölle mahdollisuuden kuulla elävää musiikkia. Erilaisia hankkeita on vuosien aikana ollut, mutta vihdoin Gardenin ansiosta Elmulla on mahdollisuus toteuttaa tämä kauan haaveena ollut hanke”, sanoo Janne Puurtinen Elmu ry:stä.

Vuokrakohteen tarkka pinta-ala ja tilojen sisältö täsmentyvät hankesuunnittelun yhteydessä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Gardenin asemakaavan

Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli Gardenin asemakaavan muutosehdotusta keskiviikkona 12.2. Keskustelun päätteeksi kaavasta äänestettiin ja se hyväksyttiin äänin 70–12. Kaksi valtuutettua äänesti tyhjää ja yksi oli poissa.

Asemakaavassa määritellään, mitä hankkeelle osoitetulle tontille saa rakentaa ja seuraava vaihe on rakennusluvan hakeminen.

Tutustu tästä linkistä kaupunginhallituksen päätöstiedotteeseen.

Kaupunginhallitus esittää asemakaavan muutosehdotusta kaupunginvaltuustolle

Helsingin kaupunginhallitus on maanantain 3.2. kokouksessaan päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle asemakaavan muutosehdotusta Garden Helsinki -hankkeelle varatulle tontille. Kaupunginhallitus äänesti päätöksestä ja esitys hyväksyttiin äänin 13–2.

Garden Helsinki -hankkeelle varattu tontti sijaitsee Töölössä Nordenskiöldin kadun varrella, nykyisen Helsingin jäähallin vieressä.

Voit lukea kaupunginhallituksen päätöksen tästä linkistä.

Maanantain päätöksen myötä kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) puisto-, urheilupuisto-, pysäköinti- ja katualueita sekä maanalaista tilaa a-b-c-d -merkityllä alueella koskevan asemakaavan muutoksen 26.3.2019 päivätyn ja 17.12.2019 muutetun piirustuksen nro 12572 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Tiivistelmä:

Asemakaavan muutosehdotus (kaavaratkaisu) koskee puistoalueita, urheilualuetta, katualueita ja pysäköintialuetta, jotka sijaitsevat Eläintarhan puiston pohjoisosassa Taka-Töölössä. Se mahdollistaa yksityisen, maanalaisen monitoimiareenan sekä toimitilojen ja asuntojen rakentamisen Nordenskiöldinkadun varteen (ns. Garden Helsinki -hanke). Vieressä sijaitseva Helsingin jäähallin rakennus on tarkoitus yhdistää hankkeeseen ja muuttaa se pienemmäksi monitoimiareenaksi sekä liikuntatiloiksi. Kallioselänteen alle rakennettaisiin lisäksi harjoitusjäähallitiloja ja pysäköintilaitos. Maanalainen huolto- ja pysäköintiajoyhteys tulisi Vauhtitien suunnasta, Pisararadan varaukset huomioiden. Uutta kerrosalaa kaavaehdotuksessa syntyy yhteensä 158 800 k-m². Maanalaiseen pysäköintilaitokseen kallioselänteen alle on osoitettu noin 1000 pysäköintipaikkaa. Samassa yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma, joka ottaa huomioon mittavan rakennushankkeen aiheuttamat vaikutukset eri liikennemuodoille.