Garden-hankkeen asemakaava on tullut voimaan

Helsingin Kaupunginvaltuuston 12.2.2020 hyväksymä Garden Helsinki -hankkeelle varattua tonttia koskeva asemakaavan muutos on tullut voimaan.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin, mutta Helsingin hallinto-oikeus on päätöksellään 14.1.2021 hylännyt valituksen eikä korkeimmasta hallinto-oikeudesta ole haettu valituslupaa, joten Helsingin kaupunginvaltuuston 12.2.2020 tekemä päätös jää voimaan.

Kaavakuulutuksen löydät tästä linkistä.

Museovirasto ei hae valituslupaa Helsinki Garden -päätökseen 

Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt Museoviraston valituksen Helsinki Garden -asemakaavasta. Museovirasto kyseenalaisti valituksessaan Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksen erityisesti tavoitellun rakentamisen mittakaavan osalta. Museovirasto ei hae valituslupaa Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen.

Helsinki Gardenin paikka on sinänsä rakennettavissa. Rakentamalla on myös mahdollista kehittää olevan ympäristön laatua. Asemakaavaratkaisun vahvuuksiin kuuluu 1966 valmistuneen ikonisen Helsingin jäähallin suojelu, uudistaminen ja kehittäminen urheilun ja vapaa-ajan tarpeisiin. 

Uudisrakennushanketta on jo kehitetty eteenpäin valituksen käsittelyn aikana. Suunnitelmien nyt tiedossa oleva versio on Museoviraston arvion mukaan aiempia parempi, ja virasto on valmis osallistumaan hankkeen kehittämiseen niiden osoittamaan suuntaan. Yhteistyö on jo alkanut. 

Museovirasto katsoo, että Helsinki Gardenin alue on syytä rakentaa urheilu- ja tapahtumatoiminnan käyttöön tavoilla, jotka tukevat ja tuovat synergiaa koko Töölönlahden ja Nordenskiöldinkadun väliselle alueelle, Eläintarhan puistoalue mukaan lukien. 

Garden-hankkeen vetäjä Timo Everi kiittää Museovirastoa sujuvasta yhteistyöstä sekä projektin että valitusprosessin aikana. Museovirasto on instituutio, jonka tehtäviin kaupunkikuvan muutosten vaikutusten arviointi kuuluu.

– Museovirastolla on merkittävä asema kulttuuriperinnön vaalijana ja on erittäin tärkeätä, että näitä asioita tarkastellaan huolellisesti, Everi sanoo.

 Helsingin hallinto-oikeuden päätös: https://oikeus.fi/hallintooikeudet/helsinginhallinto-oikeus/fi/index/tiedotteet/2021/01/helsinkigarden-asemakaavaeiolelainvastainen.html  

Lähde: Museoviraston tiedote 18.1.2021

Elmu ry ja Garden Helsinki -hanke esisopimukseen yhteistyöstä

Elmu ry, on sopinut mittavasta yhteistyöstä Töölöön tulevan Helsinki Gardenin kanssa. Elmu ry ja Gardenin kehitysyhtiö ovat solmineet aiesopimuksen tulevasta yhteistyöstä. Gardeniin on suunniteltu mm. kaksi tapahtuma-areenaa aitioineen, liikuntatiloja, asuntoja, kauppoja, ravintoloita, kaksi hotellia, toimistoja ja muita liiketiloja.

Yhteistyö Elmu ry:n kanssa käsittää aiesopimuksen mukaan edullisia treenikämppiä ja monipuolisia muunneltavia esiintymisareenoita. Bändien treenitoiminnan harjoittamiseen varataan tilaa n.400–600 neliömetriä, ja Elmu ry:n tapahtumatoiminnan eli elävän musiikin ja toiminnan tarpeisiin rakennetaan Gardeniin venue-tiloja.

”Elmu on Suomen merkittävin elävän musiikin yhdistys. Se, että Elmu tulee vahvaksi osaksi Garden-kokonaisuutta antaa oman pienen viestinsä Gardenin monipuolisuudesta ja merkityksestä Stadin tapahtuma- ja nuorisokulttuurille”, kertoo Timo Everi, Gardenin tapahtumatiloja hallinnoivan Nordarenas Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Sopimus on merkittävä myös isompien esiintymispaikkojen puutteessa elävälle Helsingille, kuin myös treenikämppiä etsiville aloitteleville nuorille artisteille ja orkestereille. Elmu ry jatkaa yli 40 vuotta jatkunutta perinnettään tarjota pääkaupunkiseudulla asuville ihmisille elävää musiikkia ja toimivia treenitiloja. Yhdistys pitää vanhan toimintamuotonsa entisellään tarjoamalla musiikkikulttuuria sen kaikissa eri osamuodoissaan.

”Tarve elävälle musiikille on palavampi kuin koskaan. Elmu on ollut mukana monessa jutussa jo pitkään ja nyt on jälleen aika uudelle! Maailma muuttuu, miksei muuttua mukana? Elmu on jo vuodesta 2009 etsinyt Helsinkiin keikkatilaa, joka tarjoaisi 3000 henkilölle mahdollisuuden kuulla elävää musiikkia. Erilaisia hankkeita on vuosien aikana ollut, mutta vihdoin Gardenin ansiosta Elmulla on mahdollisuus toteuttaa tämä kauan haaveena ollut hanke”, sanoo Janne Puurtinen Elmu ry:stä.

Vuokrakohteen tarkka pinta-ala ja tilojen sisältö täsmentyvät hankesuunnittelun yhteydessä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Gardenin asemakaavan

Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli Gardenin asemakaavan muutosehdotusta keskiviikkona 12.2. Keskustelun päätteeksi kaavasta äänestettiin ja se hyväksyttiin äänin 70–12. Kaksi valtuutettua äänesti tyhjää ja yksi oli poissa.

Asemakaavassa määritellään, mitä hankkeelle osoitetulle tontille saa rakentaa ja seuraava vaihe on rakennusluvan hakeminen.

Tutustu tästä linkistä kaupunginhallituksen päätöstiedotteeseen.

Kaupunginhallitus esittää asemakaavan muutosehdotusta kaupunginvaltuustolle

Helsingin kaupunginhallitus on maanantain 3.2. kokouksessaan päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle asemakaavan muutosehdotusta Garden Helsinki -hankkeelle varatulle tontille. Kaupunginhallitus äänesti päätöksestä ja esitys hyväksyttiin äänin 13–2.

Garden Helsinki -hankkeelle varattu tontti sijaitsee Töölössä Nordenskiöldin kadun varrella, nykyisen Helsingin jäähallin vieressä.

Voit lukea kaupunginhallituksen päätöksen tästä linkistä.

Maanantain päätöksen myötä kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) puisto-, urheilupuisto-, pysäköinti- ja katualueita sekä maanalaista tilaa a-b-c-d -merkityllä alueella koskevan asemakaavan muutoksen 26.3.2019 päivätyn ja 17.12.2019 muutetun piirustuksen nro 12572 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Tiivistelmä:

Asemakaavan muutosehdotus (kaavaratkaisu) koskee puistoalueita, urheilualuetta, katualueita ja pysäköintialuetta, jotka sijaitsevat Eläintarhan puiston pohjoisosassa Taka-Töölössä. Se mahdollistaa yksityisen, maanalaisen monitoimiareenan sekä toimitilojen ja asuntojen rakentamisen Nordenskiöldinkadun varteen (ns. Garden Helsinki -hanke). Vieressä sijaitseva Helsingin jäähallin rakennus on tarkoitus yhdistää hankkeeseen ja muuttaa se pienemmäksi monitoimiareenaksi sekä liikuntatiloiksi. Kallioselänteen alle rakennettaisiin lisäksi harjoitusjäähallitiloja ja pysäköintilaitos. Maanalainen huolto- ja pysäköintiajoyhteys tulisi Vauhtitien suunnasta, Pisararadan varaukset huomioiden. Uutta kerrosalaa kaavaehdotuksessa syntyy yhteensä 158 800 k-m². Maanalaiseen pysäköintilaitokseen kallioselänteen alle on osoitettu noin 1000 pysäköintipaikkaa. Samassa yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma, joka ottaa huomioon mittavan rakennushankkeen aiheuttamat vaikutukset eri liikennemuodoille.

Ticketmaster ja Garden Helsinki mittavaan kumppanuussopimukseen

Ticketmaster Suomi on solminut merkittävän kumppanuussopimuksen Helsinkiin avautuvan uuden tapahtuma-areenan, Garden Helsingin kanssa. Sopimus koskee yksinoikeutta areenan vuosittaisten satojen tuhansien lippujen myyntiin sekä siihen liittyvään markkinointi- ja teknologiaosaamiseen, kuten dynaamiseen hinnoitteluun ja digitaalisiin lippuratkaisuihin.

Helsingin Jäähallin viereen suunnitellun Garden Helsingin on määrä valmistua asteittain vuosina 2020-2023. Luvassa on moderni kansainvälisen tason tapahtuma-areena, jossa järjestetään runsaasti urheilu- sekä konsertti- ja kulttuuritapahtumia vuosittain. Areenaan rakennetaan 120 aitiota sen tapahtumia mahtuu seuraamaan jopa 16 000 katsojaa.

– Tapahtumissa käynti ei ole enää pelkkää katsomossa istumista vaan elämysten kokeminen alkaa jo lipunoston hetkestä. Ticketmasterin palveluiden kuluttajaystävällisyys ulottuu koko arvoketjuun lippujen myynnistä niiden toimittamiseen asiakkaille. Lisäksi yhtiön johtava asema Suomessa ja heidän laaja kansainvälinen tavoitettavuutensa olivat merkittäviä syitä siihen, miksi valitsimme juuri Ticketmasterin kumppaniksemme, toteaa Garden Helsingin hallituksen puheenjohtaja Timo Everi.

Garden Helsingissä kävijät pääsevät hyödyntämään automaattisesti kaikkia Ticketmasterin markkinoille tuomia uutuuksia. Ticketmaster myös mittaa jatkuvasti kuluttajien ja tapahtumanjärjestäjien tyytyväisyyttä ja kehittää toimintaansa niiden pohjalta. Yhtiö on lisäksi sitoutunut Fanit ensin -strategiaansa, johon kuuluu muun muassa ainutlaatuinen Fan Guarantee -palvelu, jossa Ticketmaster takaa kaikki lippunsa 100-prosenttisen aidoiksi ja antaa myös mm. mahdollisuuden palauttaa jo ostamansa lipun.

– Meille on suuri ilo olla osa Garden Helsinki -projektia. Ticketmasterilla on mittava kokemus näin suurten areenoiden toiminnasta ja pystymme toteuttamaan areenan ja tapahtumajärjestäjien vaativimmatkin toiveet huippuluokan teknologiamme avulla. Kaiken kaikkiaan tapahtuma-ala elää vahvaa nousukautta, mikä tarjoaa mielenkiintoisia ja jännittäviä aikoja niin yleisölle kuin tapahtumien järjestäjille, toteaa Ticketmaster Suomen toimitusjohtaja Jakob Lund.

 

Helsingin Töölöön, Nordenskiöldinkadun varrelle rakennettava Garden Helsinki on yksityisellä rahoituksella toteutettavaksi suunniteltu kiinteistökehityshanke. Gardeniin on suunniteltu monenlaisia ympärivuotisesti paikallisia asukkaita palvelevia toimintoja, joista keskeisin on maan alle rakennettava huippumoderni tapahtuma-areena. Areenassa järjestetään konsertteja ja muita kulttuuritapahtumia sekä jääkiekko-otteluita ja muita urheilutapahtumia. Suuri osa Gardenin tiloista suunnitellaan rakennettavaksi maan alle.

 Ticketmaster on lipunmyynnin ja siihen liittyvän digitaalisen markkinoinnin ja mobiilipalveluiden osaamisen kansallinen ja kansainvälinen johtava yritys, jonka kautta myydään vuosittain yli 500 miljoonaa pääsylippua 29 maassa.

Live Nation Entertainment on maailman johtava tapahtuma-alan yritys, jonka muodostavat Ticketmaster, Live Nation Concerts ja Live Nation Media & Sponsorship.

Garden Helsinki etenee – YIT valikoitui kehittäjäkumppaniksi ja rakentajaksi

Garden Helsinki on yksi Suomen suurimmista kaupunkikehityshankkeista. Asumista, elämyksiä ja liikuntaa yhdistävä kortteli tuo Helsinkiin pysyvästi lähemmäs tuhat uutta työpaikkaa. Hankkeen valmisteluprosessi etenee – rakentajaksi ja kehittäjäkumppaniksi on valittu YIT.

Kaupunkilaisten uusi kohtauspaikka yhdistää asumisen ja elämisen niin korttelin sisällä kuin sen puistomaisella aukiolla. Tapahtumia sekä liikunta- ja ravintolapalveluita tarjoavassa elämyksellisessä kaupunkikorttelissa on paljon avointa julkista tilaa, joka elävöittää merkittävästi kaupunkiympäristöä.

– Kansainvälistyvästä Helsingistä puuttuu kokonaan tämän kaltainen elämyksiä ja arkea yhdistävä kohtauspaikka. Olemme Garden Helsingin suunnittelussa halunneet kiinnittää erityisesti huomiota siihen, miten rakennettava kokonaisuus toimii kaupunkilaisten arjen, harrastusten ja elämysten näyttämönä hyödyttäen kaupunkilaisia myös ajankäytöllisesti, kun harrastukset ja palvelut löytyvät saman katon alta, Projekti GH:n hallituksen puheenjohtaja Timo Everi kertoo.

Kestävä kaupunki tarjoaa monimuotoista asumista ja enemmän elämää

Garden Helsinki sopii hyvin YIT:n kaupunkikehitysstrategiaan. Suomen suurimpana rakennusyhtiönä YIT haluaa olla mukana rakentamassa ja kehittämässä kestävämpiä kaupunkeja, jotka mahdollistavat vähäpäästöiset kulutustottumukset samalla, kun ne tukevat ihmisten monimuotoista asumista ja elämää.

Vetovoimaisessa kaupungissa maksimoidaan mahdollisuus satunnaisiin sosiaalisiin kohtaamisiin. Garden Helsinki yhdistää ainutlaatuisella tavalla liikunnan ja vapaa-ajan kohtaamiset ja tapahtumat, niitä tukevat palvelut ja kestävän asumisen keskeisellä paikalla Helsingin keskustan tuntumassa.

– Garden Helsinki -hanke toteuttaa erinomaisesti visiotamme enemmän elämää kestävissä kaupungeissa. Se yhdistää tiivistyvässä urbaanissa ympäristössä useita erilaisia ja vetovoimaisia toimintoja vilkkaiden joukkoliikenneyhteyksien ääressä, YIT:n kaupunkikehityksestä vastaava johtaja Juha Kostiainen sanoo.

Yksityisesti rahoitettava hanke tuo kaupungille merkittävät taloudelliset hyödyt

Garden Helsingillä on merkittävä positiivinen vaikutus niin kaupunkilaisten elämään kuin Helsingin talouteen. Pysyvien hyötyjen lisäksi hanke tuo rakennusvaiheessa Helsingille noin sadan miljoonan euron tulot ja työllistää noin 3 500 henkilöä.

Yksityisesti rahoitettava Garden Helsinki rakennetaan suurelta osin maan alle, jonne sijoittuu muun muassa kansainvälisen tason tapahtuma-areena. Maan päälle rakennetaan pääasiassa toimi- ja majoitustiloja sekä asuntoja. Suunnittelusta vastaavat arkkitehdit ovat PES Architectsin Tuomas Silvennoinen ja Arkkitehtuuritoimisto B&M:n Tuomas Seppänen.

Hankkeen käsittely etenee seuraavaksi kaupunkiympäristölautakuntaan, josta se siirtyy edelleen kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen käsittelyyn.


Garden Helsinki on Töölöön, Nordenskiöldinkadun varrelle, suunnitteilla oleva kiinteistökehityshanke. Gardeniin suunnitellaan modernia kansainvälisen tason tapahtuma-areenaa ja sen ympärille kehitettäviä kattavia oheispalveluja sekä jokapäiväisiä palveluita kaupunkilaisten käyttöön. Garden Helsinki on 2020-luvun kiinteistökonsepti, joka tarjoaa huippulaatuisen teknologian ja palveludesignin kautta päivittäisille käyttäjilleen arkea elävöittäviä palvelukokemuksia ja puitteet maailmanluokan tapahtumille.

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi