Garden Helsinki on Töölöön, Nordenskiöldinkadun varrelle suunnitteilla oleva kiinteistökehityshanke. Gardeniin suunnitellaan modernia kansainvälisen tason tapahtuma-areenaa ja sen ympärille kehitettäviä kattavia oheispalveluja sekä jokapäiväisiä palveluita kaupunkilaisten käyttöön. Garden Helsinki on 2020-luvun kiinteistökonsepti, joka tarjoaa huippulaatuisen teknologian ja palveludesignin kautta päivittäisille käyttäjilleen arkea elävöittäviä palvelukokemuksia ja puitteet maailmanluokan tapahtumille.
Hankkeen käynnistäjä ja sitä vuodesta 2008 lähtien edistänyt yhteisö on jääkiekkoseura Helsingin IFK:n taustayhtiö Oy HIFK-Hockey Ab.

Hankkeen vaiheet

2008

Suunnittelu alkaa
– Helsingin IFK käynnisti selvitystyön toimintaympäristönsä kehittämisestä vuonna 2008 ja sen seurauksena aloitti Garden Helsinki -hankkeen suunnittelun ja valmistelun.

Kevät 2010

– Garden-konseptin suunnittelu vietiin arkkitehti-, kustannuslaskenta- ja rahoitusmallitasolle.

Syksy 2010

– Ensimmäiset esitykset Helsingin kaupungin virkamiesjohdolle.

2011–2012

– Garden-konseptin kehitystyötä ja esittelyjä. Yhteistyötä Helsingin kaupungin eri virastojen kanssa. Projektia koordinoiva GSP Group ja sitä suunnitteleva PES Arkkitehdit mukaan hankkeeseen.

2013–2014

– Helsingin kaupunki muodostaa näkemyksensä Eläintarhan alueen käytöstä ja kehittämisestä.

Kevät 2014

– Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta päätti Eläintarhan alueen suunnitteluperiaatteista.

– Töölössä sijaitsevaa Mäntymäen tonttia koskeva suunnitteluvaraushakemus jätettiin Helsingin kaupungin kiinteistövirastolle toukokuussa 2014.

Talvi 2015

– Kiinteistövirasto teki puoltavan esityksen kiinteistölautakunnalle Gardenin suunnitteluvarauksesta.

– Kiinteistölautakunta päätti äänestyksessä hyväksyä Mäntymäen tonttia koskevan suunnitteluvaraushakemuksen kokouksessaan 5.2.2015.

Kesä 2016

– Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi suunnittelualuevarauksen Garden Helsinki -hankkeelle Nordenskiöldinkadun varrelle.

– Arkkitehtikutsukilpailu käynnistettiin lokakuussa. Kilpailussa haetaan ideoita Gardenin rakennusten sijoitteluun, massoitteluun ja arkkitehtuuriin.

Talvi 2017

– Arkkitehtikutsukilpailun voittajaksi valittiin Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy, joka liittyy osaksi hankkeen suunnittelutiimiä.

– Royal Ravintolat kumppanikseen urheilu- ja kulttuuritapahtumiin keskittyvään kiinteistökehityshankkeeseen. Royal Ravintolat vastaa tulevan tapahtumakeskuksen monipuolisesta ravintolatarjonnasta.

2018

– Hanke eteni asemakaavavaiheeseen.

– YIT valikoitui hankkeen kehittäjäkumppaniksi ja rakennuttajaksi.

2019

– Ticketmaster ja Garden-hanke solmivat mittavan kumppanuussopimuksen.

– Kaupunginvaltuusto hyväksyi hankkeelle varatun alueen luovutusperiaatteet.

2020

– Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa asemakaavan muutosehdotuksen äänin 70-12. Valitusaika asemakaavasta päättyi 6.4. ja hankkeesta tehtiin yksi valitus.

2021

– Hallinto-oikeus hylkäsi tammikuussa Garden-hankkeen asemakaavasta tehdyn valituksen.