Mikä on Garden Helsinki?

– Garden on Helsingin Töölöön yksityisellä rahoituksella toteutettavaksi suunniteltu kiinteistökehityshanke. Gardeniin on suunniteltu monenlaisia ympärivuotisesti paikallisia asukkaita palvelevia toimintoja, joista keskeisin on maan alle rakennettava huippumoderni tapahtuma-areena. Kokonaisuutta suunnitellaan rakennettavaksi tapahtuma-areenan yhteyteen ja palveluihin kuuluvat mm. hotelli, ravintoloita, kuntoilukeskus, majoitustilaa ja ruokakauppa.

Millä tavoin aiotaan toteuttaa tavoite maailman moderneimmasta tapahtuma-areenasta?

– Asiakkaan kokemukseen paneutumisella. Työkaluina ovat mm. maailmanluokan suomalainen huipputeknologia ja sitä tuottavat yritykset, yhdistettynä palvelumuotoiluun ja aivan uudelle tasolle vietyihin digitaalisiin ratkaisuihin.

Tuleeko Gardenista pelkkä jäähalli?

– Ei tule. Gardeniin suunniteltu tapahtuma-areena palvelee taiteista ja urheilusta kiinnostuneita ihmisiä ympäri vuoden. Areenassa järjestetään konsertteja ja muita kulttuuritapahtumia sekä jääkiekko-otteluita ja muita urheilutapahtumia.

Miksi ei rakenneta pelkkää jäähallia?

– Tämäntyyppisen, mittavan urheilu- ja kulttuuriyhteisöä palvelevan projektin rahoittaminen yksityisin varoin voi tapahtua vain siten, että syntyy muita tuottoja. Tässä projektissa mukana olevat sijoittajat ovat valmiita luovuttamaan suuren osan tuotosta, jotta maailmanluokan areenat voivat syntyä. Mm. tämä erottaa Gardenin muista suurista rakennushankkeista.

– Moderniin mixed use -rakennuskokonaisuuteen kuuluu myös asumista.

Minkälaisia asuntoja rakennukseen tulee?

– Asuntojen tyypit tarkentuvat suunnittelun edetessä, mutta joka tapauksessa noudatetaan kaupungin linjausta, jonka mukaan puolet asunnoista on vähintään kahden makuuhuoneen asuntoja eli ns. perheasuntoja.

Mihin Garden rakennetaan?

– Gardenia suunnitellaan yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa rakennettavaksi Töölöön, Nordenskiöldinkadun varrelle. Suuri osa Gardenin tiloista suunnitellaan rakennettavaksi maan alle.

– Alue on yleiskaavassa varattu tapahtumille, liikunnalle ja urheilulle. Garden on nykyajan jokapäiväiset tarpeet täyttävä kokonaiskonsepti, joka täyttää edellä mainitut vaatimukset siten, että hankkeen rahoitus voidaan toteuttaa ilman yhteiskunnan tukea.

Miksi Gardenia suunnitellaan Helsingin keskustaan?

– 2000-luvulla ympäri maailmaa toteutetut tapahtuma-areenat on lähes poikkeuksetta rakennettu kaupunkien keskustaan. Palvelut sijoitetaan sinne, missä ihmiset asuvat, työskentelevät ja liikkuvat vapaa-aikanaan. Samasta syystä teatterit, ooppera ja museot sijoitetaan keskustaan.

Ovatko kaupunkilaiset saaneet olla mukana päätöksenteossa?

– Suunnittelussa noudatetaan normaaleja, lainmukaisia osallistumiskäytäntöjä. Kaupunkilaiset ovat saaneet olla mukana paitsi lukuisassa määrässä yleisötilaisuuksia ja kuulemisia, Töölön asukkaiden keskuudessa teetettyjen tutkimusten ja normaalin edustuksellisen demokratian (lautakunnat, hallitus, valtuusto) muodossa.

– Helsingin kaupunki on järjestänyt useita Garden-hanketta koskevia kansalaistilaisuuksia osana demokraattista päätöksentekoprosessiaan. Näissä tilaisuuksissa on jaettu tietoa hankkeesta sekä kuunneltu asukkaiden mielipiteitä ja kirjattu niitä ylös päätöksenteon tueksi. Hankkeen edustajat ovat myös olleet läsnä useissa näistä tilaisuuksista vastaamassa kysymyksiin ja kuuntelemassa palautetta.

Minkä näköisiä Gardenin maanpäällisistä osista suunnitellaan?

– Suunnittelun edetessä julkistetaan lisää tietoa hankkeen arkkitehtuurista. Syksyllä 2016 järjestetyn arkkitehtikutsukilpailun voitti Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy, joka liittyi osaksi Garden Helsinki -hankkeen suunnittelutiimiä. Arkkitehtikutsukilpailussa etsittiin ideoita ja ratkaisuja hankkeen rakennusten sijaintiin, ulkonäköön ja massoitteluun maisemalliset arvot huomioon ottaen.

Miten hanke vaikuttaa kaupunkikuvaan?

– Kaupungit kehittyvät orgaanisesti ja rakentaminen on osa kaupunkien normaalia elämää. Valmistuttuaan hanke tuottaa kaupunkilaisille merkittävää lisäarvoa: liikunnan ja kulttuurin palveluita, monipuolistaa alueen lähipalveluita (ravintolat, kaupat) ja osaltaan lisää kaupungissa kaivattua asuntotuotantoa.

Kuinka suuri tapahtuma-areenasta tulee?

– Urheilutapahtumissa katsomossa on noin 10 500 paikkaa. Aitioita areenaan tulee yli sata. Areenasta suunnitellaan ns. one-bowlia, eli aitiokerrokset sijoitetaan katsomorakenteiden yläpuolelle. Yksi keskeisistä asioista Gardenin tapahtuma-areenan toiminnallisuudessa on muunneltavuus. Garden mukautuu joustavasti erikokoisiin kulttuuritapahtumiin.

Mikä on hankkeen aikataulu?

– Rakennustyöt kestävät arviolta 2–3 vuotta rakennusluvan saamisesta.

Ketkä ovat Garden-hankkeen takana?

– Hankkeen käynnistäjä on kotimaisessa jääkiekon pääsarjassa ja kansainvälisessä CHL-liigassa kilpaileva Helsingin IFK, joka on vuodesta 1897 lähtien Helsingin keskustassa toiminut urheiluseura. HIFK:n jääkiekkojoukkueen taustayhtiö on Oy HIFK-Hockey Ab. Gardenin rahoittajat ovat vakavaraisia suomalaisia kiinteistösijoittamista harjoittavia instituutioita.

–YIT valikoitui hankkeen kehityskumppaniksi ja rakentajaksi syksyllä 2018.

Otetaanko ekologiset arvot huomioon hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa?

– Ekologisuus on Gardenin suunnittelun keskeinen lähtökohta. Siihen liittyy oleellisesti sijainti jo olemassa olevien ja kehittyvien joukkoliikenteen linjojen risteyskohtaan. Garden-hanke tavoittelee kahta ekologisuutta luokittelevaa kansainvälistä sertifikaattia (LEED ja BREEAM). Lisätietoa hankkeen ekologisuudesta löydät täältä.

Miten Garden-hanke hyödyttää yhteiskuntaa?

– Huippumoderni Garden Helsinki palvelee laajalti kulttuurista ja urheilusta kiinnostuneita ihmisiä. Hankkeen taloudelliset vaikutukset yhteiskunnalle ovat seuraavat:

Rakennusaikana 3500 henkilötyövuotta
Toiminnan aikana 1000 työpaikkaa
Verotulot rakennusaikana, kaupunki 21 miljoonaa euroa
Verotulot rakennusaikana, valtio 13 miljoonaa euroa
Verotulot toiminnan aikana, kaupunki 9 miljoonaa euroa vuodessa
Verotulot toiminnan aikana, valtio 44 miljoonaa euroa vuodessa
Lisäisikö Garden autoilua Töölön alueella?

– Ei, päinvastoin. Garden suunnitellaan julkisen liikenteen varaan. Asuntojen, päivittäistavarakauppojen, ympärillä olevien työpaikkojen ja osin myös tapahtumien pysäköintitarpeet tulee kuitenkin huomioida suunnittelussa.

Kuinka vaikeasti rakennustyömaa hankaloittaa alueen liikennettä?

– Työmaa on tontilla, ei kadulla. Liikennejärjestelyt ovat merkittävästi paremmat kuin nykyiset. Liittymien määrä on valmistumisen jälkeen kaksinkertainen nykyiseen verrattuna. Liikennejärjestelyihin rakennustyöt eivät vaikuta.

Aiheuttaako rakentaminen haittaa alueen asukkaille?

– Ei ainakaan yhtään enempää kuin Kampin ostoskeskuksen, AmosRexin tai Oodin rakentaminen tai olympiastadionin kunnostus. Ilman muuta asiaan paneudutaan huolellisesti.

– Haitat ovat joka tapauksessa lyhytaikaisia ja ne pyritään oikean suunnittelun ja nykyaikaisen teknologian avulla pitämään mahdollisimman pieninä. Nykytekniikan ansiosta esimerkiksi kalliolouhinnasta aiheutuu merkittävästi vähemmän haittaa lähiympäristölle kuin aiemmin. Suuria louhintaurakoita on pystytty suorittamaan aivan Helsingin ydinkeskustassakin, esimerkiksi Kampin kauppakeskuksen rakennustyömaalla.

Miten alueen jalkapallo kenttien tilapäiset järjestelyt hoidetaan rakentamisen aikana?

– Jalkapallokenttiä koskeva keskustelu on alueen vuokralaisen (HJK) ja Helsingin kaupungin välinen asia.

– Gardenin toiminnallisuuden osalta rakentavia keskusteluja käydään urheilun sisällä eri toimijoiden kanssa jatkuvasti. Ilman muuta HJK:n ja myös noin 30 muun toimijan kanssa, joiden toimintaa Garden merkittävästi hyödyttää.

Mitä hyötyjä Garden tuottaa lähiympäristölleen?

– Töölön palvelut kehittyvät Gardenin myötä merkittävästi. Paikallinen kulttuuritarjonta lisääntyy ja monipuolistuu. Gardeniin suunniteltu ruokakauppa palvelee töölöläisiä ympäri vuoden. Myös alueen ravintolatarjonta lisääntyy ja monipuolistuu. Garden parantaa myös naapurustossa sijaitsevien Olympiastadionin ja Sonera Stadiumin mahdollisuuksia palvella omia asiakkaitaan ja tuo Töölöön lisää työpaikkoja.

Onko Garden uhka alueen kivijalkakaupoille ja elävälle kaupunkiympäristölle?

– Kaupan alan toimijoiden mukaan ei. Töölöön tarvitaan erilaisia lähipalveluita. Tämän hankkeen myötä syntyy lisää elävää kaupunkiympäristöä.

Miksi ravintolatoimintojen kehityskumppaniksi valittiin Royal Ravintolat, eli nykyinen NoHoPartners?

– Se on Suomen paras toimija. Laadukkain, ja nimenomaan vanha stadilainen. NoHoPartnersilla on Suomen merkittävimmät ja tunnetuimmat ravintolat ja noin sata erilaista ravintolakonseptia.