Garden-hankkeen asemakaava on tullut voimaan

Helsingin Kaupunginvaltuuston 12.2.2020 hyväksymä Garden Helsinki -hankkeelle varattua tonttia koskeva asemakaavan muutos on tullut voimaan.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin, mutta Helsingin hallinto-oikeus on päätöksellään 14.1.2021 hylännyt valituksen eikä korkeimmasta hallinto-oikeudesta ole haettu valituslupaa, joten Helsingin kaupunginvaltuuston 12.2.2020 tekemä päätös jää voimaan.

Kaavakuulutuksen löydät tästä linkistä.