Museovirasto ei hae valituslupaa Helsinki Garden -päätökseen 

Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt Museoviraston valituksen Helsinki Garden -asemakaavasta. Museovirasto kyseenalaisti valituksessaan Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksen erityisesti tavoitellun rakentamisen mittakaavan osalta. Museovirasto ei hae valituslupaa Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen.

Helsinki Gardenin paikka on sinänsä rakennettavissa. Rakentamalla on myös mahdollista kehittää olevan ympäristön laatua. Asemakaavaratkaisun vahvuuksiin kuuluu 1966 valmistuneen ikonisen Helsingin jäähallin suojelu, uudistaminen ja kehittäminen urheilun ja vapaa-ajan tarpeisiin. 

Uudisrakennushanketta on jo kehitetty eteenpäin valituksen käsittelyn aikana. Suunnitelmien nyt tiedossa oleva versio on Museoviraston arvion mukaan aiempia parempi, ja virasto on valmis osallistumaan hankkeen kehittämiseen niiden osoittamaan suuntaan. Yhteistyö on jo alkanut. 

Museovirasto katsoo, että Helsinki Gardenin alue on syytä rakentaa urheilu- ja tapahtumatoiminnan käyttöön tavoilla, jotka tukevat ja tuovat synergiaa koko Töölönlahden ja Nordenskiöldinkadun väliselle alueelle, Eläintarhan puistoalue mukaan lukien. 

Garden-hankkeen vetäjä Timo Everi kiittää Museovirastoa sujuvasta yhteistyöstä sekä projektin että valitusprosessin aikana. Museovirasto on instituutio, jonka tehtäviin kaupunkikuvan muutosten vaikutusten arviointi kuuluu.

– Museovirastolla on merkittävä asema kulttuuriperinnön vaalijana ja on erittäin tärkeätä, että näitä asioita tarkastellaan huolellisesti, Everi sanoo.

 Helsingin hallinto-oikeuden päätös: https://oikeus.fi/hallintooikeudet/helsinginhallinto-oikeus/fi/index/tiedotteet/2021/01/helsinkigarden-asemakaavaeiolelainvastainen.html  

Lähde: Museoviraston tiedote 18.1.2021