Tapahtuma-areena Garden Helsinki etenee päätöksentekoon

Garden Helsingin aluevarauksen jatkoa esitetään Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle 13.6.2023. Lopullisen päätöksen varauksen jatkamisesta tekee Helsingin kaupunginhallitus. Kaupungin pyrkimyksenä on löytää yhteistyössä varauksensaajan kanssa vuoden 2023 aikana taloudellisesti toteuttamiskelpoinen ratkaisu niin, että Taka-Töölön hankealueen ulkopuolelta myytävän asuinrakennusoikeuden määrä voidaan minimoida.

Taka-Töölöön Helsingin jäähallin, Bolt Arenan ja Helsingin olympiastadionin läheisyyteen suunniteltu Garden Helsinki on kokonaisuus, johon kuuluvat maanalainen areena ja pysäköintihalli, maanpäällisiä tiloja hotelleille, toimistoille, ravintoloille, liikunnalle ja kulttuurille sekä muulle liiketoiminnalle ja asunnoille.

Pääareenan katsojakapasiteetti on konserteissa 19 000 ja jääkiekossa 15 000. Hankkeen laajuus on 175 000 kerrosneliötä, ja tästä asuntorakentamisen osuus on noin 15 000 kerrosneliötä.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle esitetään nyt varauksen jatkamista Projekti GH Oy:lle monitoimiareenan ja siihen liittyvien toimitilojen ja asuntojen jatkosuunnittelua ja toteutusta varten. Varauspäätös olisi voimassa vuoden 2025 loppuun saakka.

”Kaupungin strategisena tavoitteena on parantaa Helsingin kilpailuasemaa kulttuurin, urheilun ja muiden suurtapahtumien isäntäkaupunkina. Viime aikoina Helsinki on menettänyt kilpailukykyään tapahtumatuotannoissa, ja uusi areena parantaisi asemaamme merkittävästi”, kertoo toimialajohtaja Ville Lehmuskoski Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta.

Areenakokonaisuuden lisäksi hankkeeseen sisältyy tällä hetkellä kaupungin omistuksessa oleva Helsingin jäähalli. Se on tarkoitus Garden Helsinki -hankkeen toimesta peruskorjata ja muokata laajoiksi kulttuuri- ja liikuntatiloiksi sekä palloilu- ja tapahtuma-areenaksi, jonka katsojakapasiteetti on tapahtumasta riippuen jopa 4 900 katsojaa. Helsingissä on nyt pula sekä liikuntatiloista että tämän kokoluokan tapahtumapaikoista.

”Pandemian pari vuotta, Ukrainan kriisi sekä rakentamisen kustannusten ja korkojen nousu ovat olleet verrattain raskaita kaikille. Myös Garden-projektille. Helsingin kaupungin kanssa on koko ajan käyty avointa ja rakentavaa keskustelua. Tästä on hyvä mennä eteenpäin”, sanoo hankeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Everi.

Osapuolten tavoitteena on vuoden 2023 aikana löytää kokonaisratkaisu, joka mahdollistaa hankkeen suunnittelun edistämisen rakennuslupavaiheeseen ja hankkeen toteutumisen. Kokonaisuuteen aiemmin liittyneiden Taka-Töölön hankealueen ulkopuolisten asuntotonttien määrä pyritään minimoimaan. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi hankealueen tonttien hinnoittelun uudelleen arviointia ja kaupungin osallistumista hankkeen rakennuslupavaiheen rahoittamiseen.

Projektiyhtiön mukaan Taka-Töölön hankealueen kokonaisinvestointi on noin 640 miljoonaa euroa. Hankkeen rakentaminen on mahdollista aloittaa syksyllä 2024 ja rakentamisaika on neljä vuotta.

Hankkeen toteuttamisen mahdollistava asemakaava on lainvoimainen.